Narzędzie do resetowania haseł SQL

Hasła SQL – bezpośrednie resetowanie oraz synchronizacja haseł

W jak sposób pomóc użytkownikom SQL w rozwiązywaniu problemów związanych z zapomnianymi lub zablokowanymi hasłami? Użytkownicy z inteligentnymi urządzeniami mobilnymi chcą być zalogowani przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  Nie oczekują oni obsługi technicznej w pełnym wymiarze godzin, ale samoobsługi! FastPass oferuje łatwość użytkowania oraz szeroki wachlarz funkcji spełniających wszelkie wymagania zarówno dotyczące zgodności, jak i efektywności.

Użytkownicy chcą wykorzystywać to samo hasło w przypadku SQL oraz Windows / AD. FastPass oferuje łatwe w instalacji rozwiązanie do resetowania haseł SQL. Zmiana hasła Windows będzie automatycznie zsynchronizowana z wszystkimi systemami SQL użytkownika. Rozwiązanie do synchronizacji FastPass jest dobrze przystosowane do aktualizacji oprogramowania środowiska serwera SQL oraz Windows. 

Zdarza się jednak, że konieczne lub wskazane jest posiadanie innych haseł w przypadku różnych systemów!  W takiej sytuacji użytkownicy chcą przeprowadzać resetowanie haseł SQL w sposób selektywny w odniesieniu do systemów SQL o kluczowym znaczeniu. Mogą tego dokonać, korzystając z portalu FastPass, gdzie możliwe jest także zresetowanie hasła Windows.

Przy użyciu FastPass można skonfigurować środowisko SQL w taki sposób, aby móc korzystać z różnych strategii dla poszczególnych systemów SQL.

Nasi klienci