SAP Password Manager - bezpośrednie resetowanie lub synchronizacja

Chcesz przeprowadzić synchronizację haseł z Windows /Active Directory (AD) do własnych systemów oraz instancji SAP?

FastPass Flex udostępnia oprogramowanie, które umożliwia szybką i łatwą konfigurację synchronizacji z AD do SAP. Nawet w przypadku wielu instancji SAP FastPass przeprowadzi synchronizację za każdym razem, gdy hasło ulegnie zmianie do wszystkich instancji SAP użytkownika.

FastPass Flex umożliwia łatwe połączenie synchronizacji haseł z samoobsługą haseł, gdy użytkownicy zapomną hasła AD lub gdy zostało ono zablokowane.

Koszt zakupu / wynajęcia lub chmury jest elastyczny i zależy od liczby użytkowników, a także od funkcji, jakie zostały wybrane. Dodatkowe informacje na temat FastPass Flex można znaleźć tutaj 

 

Czy chcesz korzystać z samoobsługi haseł bezpośrednio dla haseł SAP?

W wielu sytuacjach konieczne jest ustanowienie różnych haseł dla AD oraz dla SAP. Może tak się stać z przyczyn technicznych lub związanych z bezpieczeństwem, ale to oznacza, że użytkownicy powinni mieć wybór między samoobsługą haseł Windows lub haseł SAP, gdy uzyskują oni dostęp do portalu samoobsługi haseł. Użytkownicy mogą dysponować jednym hasłem SAP w ramach wszystkich instancji SAP albo mogą dysponować różnymi hasłami dla każdej instancji SAP.

FastPass Enterprise umożliwia łatwe skonfigurowanie dostępu do SAP oraz zdefiniowanie procedur rejestracji oraz uwierzytelniania użytkowników. Dodatkowe informacje na temat FastPass Enterprise można znaleźć tutaj 

FastPass Enterprise umożliwia także przeprowadzenie synchronizacji haseł w przypadku niektórych instancji oraz bezpośredniego resetowania haseł w przypadku pozostałych instancji. W ten sposób Twoja inwestycja jest chroniona bez względu na to, co okaże się w przyszłości w sprawie resetowania haseł SAP.

SAP Password manager

Resetowanie haseł SAP w przypadku haseł zapomnianych

Nasi klienci