Menedżer samoobsługowego resetowania haseł Oracle

Zarządzanie hasłami Oracle - bezpośrednie resetowanie lub synchronizacja haseł

W jaki sposób pomóc użytkownikom Oracle w rozwiązywaniu problemów związanych z zapomnianymi lub zablokowanymi hasłami? W obecnych czasach użytkownicy chcą być zalogowani przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Większość firm nie decyduje się na zapewnienie dostępu z poziomu pomocy technicznej IT z uwagi na koszty. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest samoobsługa haseł. FastPass pomaga w spełnieniu wymogów finansowych, a także związanych z zachowaniem zgodności oraz wydajności.

Użytkownicy chcieliby wykorzystywać to samo hasło w przypadku Oracle oraz Windows / AD. FastPass oferuje łatwe w instalacji bezpieczne rozwiązanie do synchronizacji haseł. Wszelkie modyfikacje haseł Windows będą automatycznie synchronizowane z systemami Oracle użytkownika. Synchronizacja FastPass jest technicznie przystosowana do aktualizacji środowiska serwera Oracle oraz Windows.

Film dla użytkowników mobilnych.

Jeżeli Twoje systemy Oracle są bardzo wrażliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa, dobrym wyborem w takim przypadku może być korzystanie z różnych haseł. Użytkownicy mogą wówczas przeprowadzić bezpośrednie resetowanie haseł Oracle w przypadku określonych systemów Oracle z poziomu portalu FastPass, gdzie mogą także uzyskać dostęp do swoich haseł Windows!

Korzystając z FastPass można skonfigurować środowisko Oracle w taki sposób, aby korzystać z różnych strategii dla poszczególnych systemów Oracle.

Resetowanie haseł Oracle w przypadku haseł zapomnianych

Nasi klienci