Rozwiązanie do wielodostępowej samoobsługi haseł dla MSP

Rozwiązanie wielodostępowe

Wymogi dostawców usług zarządzanych mogą być takie same jak wymogi dużych przedsiębiorstw, ale bywają także wyjątkowe i inne!

MSP chcą oferować taki sam stopień funkcjonalności i elastyczności, jakiego duża firma wymaga w odniesieniu do samoobsługi haseł. W istocie MSP potrzebuje dodatkowej warstwy elastyczności, ponieważ przyszłe wymagania nowych klientów są trudne do przewidzenia. Sytuacja taka wymaga rozwiązań, w których każdy klient może być skonfigurowany w inny sposób.

Wersja FastPass MSP umożliwia indywidualną konfigurację każdego klienta. Cechy i funkcje klienta są takie same jak w przypadku wersji FastPass Enterprise.

Unikalność FastPass MSP polega jednak na wielodostępowej konstrukcji, która stanowi zasadniczą bazę od pierwszego dnia. To wiąże się ze znacznymi oszczędnościami dla MSP, gdy jest tylko jeden system do utrzymania i obsługi.

Więksi operatorzy MSP mogą dysponować wieloma działami pomocy technicznej, z których niektóre są współdzielone z klientem. FastPass umożliwia różnym działom pomocy technicznej uzyskanie dostępu do wielu systemów FastPass, a jeden MSP FastPass może posiadać dostęp do wielu działów pomocy technicznej. To otwiera możliwość optymalizacji zasobów pomocy technicznej oprócz korzyści zasobów operacji współdzielonych.

Wszyscy więksi MSP mają indywidualne potrzeby. W szczególności dotyczy to sposobu, w jaki klient dokonuje płatności. Wykorzystujemy różne modele biznesowe celem zapewnienia prawdziwego partnerstwa z  MSP. Skontaktuj się z nami, aby ustalić wspólnie model współpracy w zakresie samoobsługi haseł dla Twoich klientów!

Skontaktuj się z nami, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie!  

Managed Service Provider Version

Nasi klienci