Zarządzanie hasłami w firmie (Enterprise Password Management)

System zarządzania hasłami w firmie - czynniki decydujące o powodzeniu przedsięwzięcia

Co prawda termin "Enterprise Password Management” nie doczekał się jeszcze żadnych wpisów w Wikipedii, niemniej jednak jest on rozumiany, jako suma procesów i systemów służących do obsługi haseł użytkowników końcowych. Termin ten obejmuje zasadniczo:

  • politykę zarządzania hasłami (złożoność, okres obowiązywania, historia, itp.),
  • ochronę repozytorium haseł użytkowników oraz komunikację (silne szyfrowanie, ograniczone uprawnienia dostępu, fizyczna ochrona a.o),
  • resetowanie / odblokowywanie haseł (kto jest uprawniony?, uwierzytelnienie, monitoring a.o)
  • miejsca, w których można używać haseł (domena, sieć zewnętrzna, urządzenia smart (BYOD), INTERNET),
  • strategie polegające na używaniu wielu haseł (różne hasła, synchronizacja, SSO, federacja a.o),
  • procesy dotyczące jakości haseł i zarządzania nimi.

Decyzje dotyczące powyższych zagadnień mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, zadowolenie użytkowników końcowych oraz koszty.  W wielu przypadkach wymogi bezpieczeństwa utrudniają życie użytkownikom końcowym i powodują zwiększenie kosztów wsparcia ze strony działu technicznego.  Rozwiązania z zakresu samoobsługi haseł mogą ułatwić obsługę użytkowników końcowych, zwiększyć ogólne bezpieczeństwo i przynieść wymierne oszczędności.  Dlatego też funkcja samoobsługi haseł jest często postrzegana, jako rozwiązanie z zakresu zarządzania hasłami w firmie.

Rozwiązania z zakresu zarządzania hasłami w firmie muszą oferować coś więcej, niż tylko  portal do samoobsługi haseł.

Z naszych rozmów z firmami wynika, że wymagają one zastosowania szytych na ich miarę  procesów i wymogów dla poszczególnych grup użytkowników, co wynika ze specyficznych warunków pracy, istniejących systemów, a nawet różnic kulturowych pomiędzy poszczególnymi krajami.  Oznacza to, że wdrażając rozwiązania z zakresu samoobsługi haseł należy wziąć pod uwagę wiele czynników.

Nie ma jednej, prostej formuły obejmującej wszystkie systemy zarządzania hasłami. Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu takiego systemu każda firma musi wziąć pod uwagę indywidualne uwarunkowania.  Mamy nadzieję, że zainspirują Państwa również inne tematy zawarte na tej stronie.  Zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia wyzwań, jakie stoją przed Państwa firmą.

Self-service password issues

Nasi klienci